Om Socialliberalerna

ETT GRÖNT OCH INNOVATIVT SOCIALLIBERALT PARTI

Socialliberalerna startades efter valet 2010 för att det saknades ett konsekvent socialliberalt parti i svensk politik. Det var även för att skapa ett alternativ till den så ingrodda blockpolitiken, samt avsaknaden av ett parti med socialliberala värderingar.

Socialliberalerna tänker först och främst på människan och klimatet. Partiets politik är konsekvent socialliberal och bygger på fakta och forskning. Socialliberalism betyder att man värnar om individens fri- och rättigheter samtidigt som man tar ett socialt ansvar. Därför utgår vi från de Mänskliga Rättigheterna (MR) när vi utformar politiken.

hbtq

Socialliberalerna är ett parti som har högt i tak där varje individs åsikter respekteras. Socialliberalerna bygger framtiden tillsammans med sina medmänniskor genom delaktighet och samarbete, inte genom att styra och bestämma åt andra.

Socialliberalerna är ett parti som vill bygga ett nytt Sverige, ett inkluderande Sverige som ser framåt och som bygger framtidstro.

Läs gärna mer i Socialliberalernas partiprogram.