Vi tror på medmänsklighet

Socialliberalism värnar om individen och tar hand om dem som behöver hjälp. Var och en av oss har unika egenskaper och behov.

Vi sätter därför människan och klimatet först!

– Jag brinner för mänskliga rättigheter och allas rätt till ett värdigt liv. Dessutom intresserar jag mig för vård- och omsorgsfrågor. Som talesperson för transport- och miljöfrågor lyssnar jag gärna på dina frågor.

James, partisekreterare

– Som djurrättskämpe känner jag ett stort ansvar för att debatten aldrig tystnar. Det gäller hur vi behandlar djuren både under levnadstiden med ett värdigt liv utan lidande och misshandel, bra transporter och tillvägagångssätt vid slakt.

Ulla

Climate Faze 2

Climate Faze 2 Conference